Масс-старт. Юноши (2006-2007г.р.)

02 март 2019, сб

10:00

Масс-старт. Девушки (2006-2007г.р.)

02 март 2019, сб

10:25

Масс-старт. Юноши (2004-2005г.р.)

02 март 2019, сб

10:45

Масс-старт. Девушки (2004-2005г.р.)

02 март 2019, сб

11:20

Масс-старт. Юноши (2002-2003г.р.)

02 март 2019, сб

11:50

Масс-старт. Девушки (2002-2003г.р.)

02 март 2019, сб

12:30

Масс-старт. Юноши (2000-2001г.р.)

02 март 2019, сб

14:40

Масс-старт. Девушки (2000-2001г.р.)

02 март 2019, сб

15:30

Смешанная эстафета (2006-2007г.р.)

03 март 2019, вс

10:00

Смешанная эстафета (2004-2005г.р.)

03 март 2019, вс

10:35

Смешанная эстафета (2002-2003г.р.)

03 март 2019, вс

11:15

Смешанная эстафета (2000-2001г.р.)

03 март 2019, вс

12:40